"Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti" adlı makalenin eleştirisi

Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti
                                      Prof. Dr. Burhan Kuzu


             Hukuk devleti; “hukuku olan devlet” anlamına gelmez. Çünkü her devletin bir hukuku olmak zorundadır. Hukuku olan devlet hukuk devleti demekten ziyade kanun devleti demek daha doğru olur. Peki, nedir bu hukuk devleti?
         

              Anayasa Mahkemesine göre: “Hukuk devleti demek, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk ve Anayasa uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir devlet demektir”.1 “Polis devleti” ise Hukuk Devletinin karşıtı anlamında kullanılır. Polis Devleti; “kamunun refahı ve selameti için, her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyen ve fakat tüm bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan” devlet demektir.2
         

              Sayın Kuzu bu makalesinde, Hukuk Devletinin tanımının ve gelişim sürecinin yanında hukukun adaletle olan ilişkisinden bahsetmiştir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılan makale de anayasalardan örnekler verilerek daha açık hale getirilmeye çalışılmıştır. Üç bölümden oluşan makalenin ilk kısmında İdare İşlemlerin Denetimi ve Hukuk Devletinden, ikinci kısmında Adalette Tıkanıklıktan, son kısmında ise Hukuk Devletinin Gerçek Anlamından ve tarihsel sürecinden bahsetmiştir.
           

              Demokrasi ve hukuk devletinin özdeş olmadığını söyleyen yazar, demokrasinin, hukuk devletine ulaşmak için kullanılan bir araç olduğunu belirtmektedir. Yazar yine, kuvvetler ayrılığının da demokrasi gibi hukuk devletine ulaşmak için kullanılan bir araç olduğunu söyler.

         KAYNAKÇA
        Kuzu, Burhan; “ Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti” Akademik Araştırmalar Der. Sayı:11, Ankara.

 

1 KUZU, Burhan; “Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti”
2 A.g.m.

 

                                                                                                                                 AHMET ALGÜL

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !